Friday, December 17, 2010

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (Bhg. 17)


PERTIMBANGAN


Setelah segala permintaan dari pihak Aziz disampaikan orang kepada Datuk ... dan kepada segala ninik mamak yang berkuasa di dalam rumah nan gedang itu; setelah sampai pula surat yang dikirimkan Zainuddin, diadakanlah permesyuaratan ninik mamak, menurut adat yang terpakai. Dihadirkan di atas rumah nan gedang, disembelihkan ayam empat ekor. Dibentangkan tikar pandan putih. Janji yang ditentukan dalam panggilan ialah pukul 7 pagi, diundurkan ke sawah dan ke ladang buat sehari itu. Maka datanglah seorang pukul 9, seorang lagi pukul 10, dan pukul 12 kurang seperempat barulah cukup hadir di atas rumah.Mamak-mamak duduk berapat di kepala rumah yang di hilir, perempuan-perempuan duduk di dekat jalan ke dapur.

Orang semanda, iaitu suami dari kemenakan-kemenakan, dari pagi sudah sengaja tidak pulang, sebab "orang" akan mesyuarat dalam sukunya, padahal mereka hanya urang semanda, mengebat tidak erat, memancung tidak putus, lengau di ekor kerbau, debu di atas tunggul, lecah lekat di kaki. Walaupun kadang-kadang anaknya sendiri yang akan dipertunangkan atau dikahwinkan. Dia hanya kelak akan diberi kata yang telah masak saja.

Setelah hadir semuanya, mulailah Datuk '" membuka kata: "Demikianlah maka tuan-tuan saya hadirkan dalam rumah nan gedang ini, iaitu elok kata dengan muafakat buruk kata di luar muafakat, tahi mata tak dapat dibuangkan dengan empu kaki. Iaitu kemenakan kita si Hayati, rupanya telah ada orang yang meminta buat menjadi pasangannya. laitu orang dari sebelah ke ujung (sebelah Padang Panjang, dan sebelah Batipuh; Gunung dan lain-lain disebut puhun). Namanya Aziz, anak dari Sutan Mantari, seorang yang termasyhur dan berpangkat semasa hidupnya. Kerana menurut adat yang biasa, tentu kita kaji lebih dahulu, hereng dengan gendeng, ribut nan mendingin, renggas nan melanting, dikaji adat dan lembaga, yang tidak lapuk dihujan, nan tidak lekang dipanas, jalan raya titian batu, nan sebaris tidak hilang nan sehuruf tidak lupa. "

Maka mulailah menjawab satu persatu di antara yang hadir, memperkatakan asal dan usul, mengkaji hindu dan suku, menyelidiki dari manakah asal usul Aziz, adakah dia peranakan orang dari luar Minangkabau, kerana maklumlah di kota Padang Panjang orang telah banyak bercampur gaul. Seorang di antara yang hadir, Sutan Muncak gelarnya, mengatakan bahawa dia telah menyelidiki silsilah orang itu, rupanya asal dari Batu Sangkar juga, berbelahan ke Pariangan Padang Nan Panjang, tinggal di Padang Panjang sejak Pasar Lama bertukar dengan Pasar Baru.

Lalu diuji pula kekayaannya, hartanya yang berbatang, "sawahnya yang berbintalak, dikaji sasap jerami, pendam perkuburan, bekas-bekas harta yang telah dibagi dan yang belum di negerinya. Kerana memang nyata bahawa dia orang asal, patut dijemput kita jemput, patut dipanggil kita panggil. Meskipun adat nan usali tidak boleh menerima menantu di luar kampung sendiri, aturan ini dikecualikan terhadap kepada menantu orang berasal usul, orang berbangsa., atau orang alim besar yang ternama. Bagi golongan yang dua ini, biasa juga dipakai adat."Pinang di bawah sirih di atas, " namanya. Kalau diterima menjadi tunangan, tandanya ialah keris. Penjeput marapulainya, ialah keris, pedang bersentak, tombak berambut dan memakai pesemandan, iaitu pengiring. orang-orang yang berbangsa ini tidaklah membayar mahar yang diwajibkan agama, melainkan sekadar seringgit atau dua rupiah yang diucapkan di muka kadi. Yang membayar wang jemputan ialah pihak yang perempuan, menurut darjat kemuliaan bangsa si laki-laki pula.

Setelah dibicarakan panjang lebar, hampirlah bulat muafakat hendak menerima Aziz.
Kerana menurut pepatah: "Ruas telah bertemu dengan buku, bagai janggut pulang ke dagu, sama berbangsa keduanya, satu bulan satu matahari. "

Ketika mesyuarat itu diadakan, Hayati disuruh pergi dahulu ke rumah di sebelah, kerana hal ini mengenal dirinya.

Datuk ... melengongkan mukanya kepada orang-orang perempuan yang duduk, menanyai bagaimana fikiran dan penyelidikan mereka dalam hal ini. Mak Tengah Limah menjawab bahawasanya cinta Hayati rupanya masih lekat kepada Zainuddin orang Mengkasar itu. Yang hadir tercengang-cengang. Mamak Datuk Garang merah matanya mendengarkan perkataan Limah seraya berkata: "Membuat malu, hendak menginjak kepala kami ninik mamak. Bagaimanakah boleh seorang Mengkasar, seorang Bugis, akan diterima menjadi menantu."
"Bagaimana kalau dia makan hati berulam jantung sebab maksudnya tidak sampai. Berapa banyaknya gadis-gadis yang membunuh diri lantaran tidak bertemu dengan yang dicintainya, atau dia mati merana saja'?" kata Limah.

"Lebih baik dia mati, senang kita; daripada dia memberi malu ninik mamak, merosak adat dan lembaga, mengubah cupak nan usali. Apa guna dia hidup kalau akan mencorengkan arang di kening dan menggoreskan malu di muka kita'?"
Mendengar itu tidak ada yang berani menjawab perkataannya, Limah pun terdiam.
"Kan ayahnya orang kita juga!" ujar seorang mamak yang agak muda.

"Tak usah engkau berbicara. Rupanya engkau tidak mengerti kedudukan adat istiadat yang diperturun penaik sejak dari ninik yang berdua, Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketemanggungan yang dibubutkan layu, yang dikisarkan mati. Meskipun ayahnya orang Batipuh, ibunya bukan orang Minangkabau, mamaknya tidak tentu entah di mana, sukunya tidak ada: Tidak ada perpatihnya, tidak ada ketemanggungannya. Kalau dia kita terima menjadi suami anak kemenakan kita, ke mana kemenakan kita hendak menjelang ipamya, ke mana cucu kita berbako, rumit sekali soal ini."

"Tak baik kita mencela orang lain, kerana tiap-tiap negeri berdiri dengan adatnya, walaupun apa bangsanya dan dimana negerinya," jawab yang muda itu.
"Itu betul, tetapi tidak ada yang melebihi Minangkabau. takkala masa dahulunya, sampai ke Aceh tiga segi, sampai teratak Air Hitam, sampai ke Bugis ke Mengkasar, di bawah perintah Minangkabau semuanya. Membayar hak dacing pengeluaran, ubur-ubur gantung kemudi, ke dalam alam Minangkabau."
"Itu betul, tetapi tiap-tiap bangsa itu mengakui mereka pula yang lebih asal, yang lebih dahulu mencacak perumahan pulau Perca ini."
Datuk Garang yang kurang biasa disanggah oleh yang
muda-muda telah agak meradang, terus berkata ... "Wa' den labiah tahu dari kalian (Saya lebih tahu dari kamu semua)."

Datuk ... yang takut perdebatan akan sengit telah mengetengahi perkataan itu dengan katanya: "Rupanya kayu yang bercabang tidak bisa dihentakkan. Meskipun Hayati suka kepada Zainuddin itu, merdekakanlah dia dalam kesukaannya, yang akan langsung ialah kehendak kita juga. Zainuddin itu memang ada mengirimkan surat meminta Hayati, (sambil Datuk ... mengeluarkan surat Zainuddin dari sakunya), tetapi meminang dengan mengirim surat itu sudah nyata bukan adat dan bukan lembaga di negeri kita. Perkataan kita telah hampir sampai kepada yang dimaksud perkara menerima permintaan orang muda Aziz itu. Sekarang lebih baik kita bulat segolong picak setapik, kita bulatkan muafakat."
"Baiklah," kata yang lain-lain dengan serentak. "Bagaimana Sutan Mudo?" tanya Datuk ... kepada mamak yang membantah Datuk Garang tadi.
"Saya tentu saja sepakat sejak bermula lalu penghabisan, tidak dapat bercerai dengan yang banyak. Cuma saya bantah perkataan yang menghinakan orang lain, sebab kita akan biasa berdagang ke kampung orang, jangan kelihatan oleh orang kesempitan faham kita ."

"Ya, kita habisi saja itu, kita bulatkan sekarang menerima Aziz dan menolak permintaan Zainuddin."

"Boleh kami yang perempuan berbicara sedikit?" tanya Limah.

"Asal dalam kebenaran apa salahnya," kata Datuk '"

"Rasanya patut juga kita awas. Sebab barangkali si Hayati ini entah kena apa-apa, maklum ilmu orang Mengkasar sangat mujarab, sebab selama ini fikirannya hanya kepada Zainuddin saja."

"Itu perkara mudah," kata Datuk Garang. "Sudah ke laut, sudah ke darat, bukan saja sembarang orang. Kalau memang demikian bertemu dalam penglihatan, patut dibalas kita balas, patut dibalik kita balik." Permuafakatan putus. Tinggal lagi memanggil Hayati, menerangkan kebulatannya muafakat kepadanya. Dia pun datang. Setelah dipanggil, disuruh duduk di antara perempuan-perempuan yang banyak itu.
Mula-mula bertolak-tolakan juga ninik mamak itu hendak menyampaikan pembicaraan kepada Hayati. Akhirnya diserahkan juga kepada mamak kandungnya, Datuk”

Dia memulai: "Hayati! “inilah, yang duduk ini mamak dan ninikmu, lindungan persukuanmu, yang mengebat erat memancung putus. Memperkatakan baik dan buruk, hina dan mulia dari pagi, telah berkering tempat duduk, telah berhabis pinang sirih. Mencari yang akan elok ...

Datang permintaan orang untuk meminangmu, iaitu Aziz di Padang Panjang dan datang pula sepucuk surat dari Zainuddin, itu juga maksudnya. Setelah kami timbang melarat dan manfaat, Azizlah yang kami terima. Kami panggil engkau sekarang menyatakan kebulatan itu supaya engkau terima dengan suka. Bagaimana pertimbanganmu?"

Lama Hayati tidak menjawab!

"Jawablah, kami hendak lekas pergi!" kata Datuk ...pula.
Bagaimanalah dia akan dipaksa menjawab, padahal dirinya sendiri sudah berapa lama dalam peperangan batin. Dia cinta kepada Zainuddin, tetapi jalan terhambat, sukar terlangsung. Dia suka kepada Aziz, bukan sebagai cinta kepada Zainuddin, hanya semata-mata kesukaan. Sebab itu hati kecilnya tak mahu menyerah, meskipun keadaan memaksanya. Telah lama berperang dalam hatinya di antara keadaan yang terbukti di mata dengan cita-cita yang terbayang di hati.
Dan tentu saja di dalam alam dusunnya yang masih jauh dari kemajuan bukti keadaan juga yang mesti menang, dan kenang- kenangan juga yang mesti kalah.Hayati seorang gadis yang bercita-cita tinggi, tetapi jiwanya pun tak betah akan mengecewakan hati ninik mamaknya dan kaum kerabatnya. Dia hanya akan menerima apa tulisan takdir.Dia mencintai Zainuddin, tetapi percintaan itu tidak ada jalannya; percintaan yang tidak ada jalan itulah yang kerap kali lebih subur daripada cinta yang ada jalan terentang. Maka tergambarlah dalam fikirannya nasihat-nasihat Khadijah, nampak pula sekarang kukuhnya benteng adat yang memagari dirinya. Itulah sebab dia termenung ....

"Lekaslah jawab, zuhur sudah hampir habis," ujar Datuk ... pula.

"Kalau dia tak menjawab, tandanya dia suka," kata yang lain pula, sambil tersenyum.

"Jawablah Hayati!" kata Datuk '" sekali lagi, "supaya mudah kami membuhulkan mesyuarat ini dengan asap kemenyan.

Tidak ada lagi pintu terbuka bagi gadis yang malang itu, insaflah dia akan kelemahan dirinya dan kekuatan keadaan yang sekelilingnya.

"Jawablah Hayati!"

"Bagaimana ... yang akan baik kata ninik mamak saja ...

" saya menurut!

"Alhamdulillah," ujar yang hadir. Doa pun dibacakan! Apakah lagi jalan yang lain yang harus dipilihnya selain daripada itu. Dia menyerah kepada takdir, terpaksa mungkir akan janjinya yang terdorong, sebagaimana kebanyakan anak-anak perempuan yang lain juga, sebab yang memutuskan janji bukan dia, hidupnya tersangkut dengan keluarganya ...

Bersambung....

1 comment:

Febrina said...

This is what made me hate to be orang Padang hehehe...
ninik-mamak is so yesterday.

Oh.. poor abang Zainudin..