Wednesday, October 28, 2009

Ehems14

Di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakannya, Allah berfirman:

وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولا

"Dan sememangnya manusia itu (bertabiat) terburu-buru". (Al-Isra`: 11).

Nabi S.A.W bersabda yang bermaksud:

Perlahan-lahan adalah dari Allah, dan tergesa-gesa adalah dari syaitan” (Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra 10/104)

Dalam soal jamaah, sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang yang mendahului imam dalam ruku` dan sujud, takbir perpindahan bahkan hingga mendahului salam imam. Mungkin dengan tak disedari, hal itu juga terjadi pada dirinya sendiri.

Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh oleh sebahagian besar umat Islam itu, oleh Rasulullah S.A.W diperingatkan dan diancam secara keras, dalam sabdanya yang bermaksud:

Tidakkan takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keldai?” (Hadis riwayat Muslim, 1/320-321)

Jika saja orang yang hendak melakukan solat dituntut untuk mendatanginya dengan tenang, bagaimana pula halnya dengan solat itu sendiri? Tetapi terkadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus terlambat dari gerakan imam. Hendaknya difahami, para fuqaha` telah menyebutkan kaedah yang baik dalam masalah ini. Iaitu, hendaknya makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucap takbir. Ketika imam selesai melafazkan huruf (ra`) dari kalimah Allahu Akhbar, saat itulah makmum harus segera mengikut gerak imam, tidak mendahului dari batasan tersebut atau mengakhirkannya. Jika demikian, maka batasan itu menjadi jelas.

Dahulu, para sahabat R.A sangat berhati-hati sekali untuk tidak mendahului Nabi S.A.W. Salah seorang bernama Al-Barra` bin Azib R.A berkata:

Sesungguhnya mereka (para sahabat) solat dibelakang Rasulullah S.A.W. Maka, jika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, saya tidak melihat
seorang pun yang membongkokkak punggungnya sehingga Rasulullah S.A.W meletakkan keningnya di atas bumi, lalu orang yang berada di belakangnya bersimpuh sujud (bersama).(Hadis Riwayat Muslim, no hadis 474 cetakan Abdul Baqi)

Ketika Rasulullah S.A.W mulai uzur, dan geraknya nampak perlahan, beliau mengingatkan orang-orang yang solat di belakangnya:

Wahai sekalian manusia, sungguh aku telah lanjut usia, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku` dan sujud”. (Hadis riwayat Al-Baihaqi, 2/93, dan hadis tersebut dihasankan dalam Irwa` Ul-Ghalil 2/290)

Dalam solatnya, imam hendaknya melakukan sunnah dalam takbir. Yakni sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hirairah R.A yang bermaksud:

Bila Rasulullahh S.A.W berdiri untuk solat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku`, kemudian bertakbir ketika turun (hendak sujud), kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, demikian beliau lakukan dalam semua solatnya sampai selesai, dan bertakbir ketika bangkit dari dua (rakaat) setelah duduk (Tasyahhud pertama). (Hadis riwayat Al-Bukhari, no hadis 756)

Jika imam menjadikan takbirnya bersamaan dan beriringan dengan gerakannya, sedang makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikut imam, sebagaimana disebutkan di atas solat jemaah tersebut menjadi sempurna.

Wallahu a`lam…

No comments: