Monday, February 15, 2010

Imam Disunatkan Mempersingkat Bacaan Solat

Allhamdulillah, ku bersyukur diatas segala nikmat yang diberikan, yaitu Iman & Islam, moga kita semua diberi petunjuk dari-Nya..ameen

Imam disunatkan mempersingkat bacaan solat agar makmum tiada merasa berat dan susah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah R.A, bahawa Nabi S.A.W bersabda yang bermaksud:

“JIka salah seorang antara kamu mengerjakan solat (dengan menjadi imam) kepada orang ramai, maka kerjakanlah solat itu dengan singkat dan ringan. Sebab antara mereka ada orang yang lemah, sakit, dan orang tua. Tetapi jika mengerjakan solat secara bersendirian, maka seseorang itu dibolehkan memanjangkan solat sesuai dengan kehendaknya.”
            (Diriwayatkan oleh sekumpulan ulama` hadis)

Sekumpulan ulama` hadis juga meriwayatkan dari Anas R.A, Nabi S.A.W bersabda yang bermaksud:

“Ketika aku sedang mengerjakan solat dan berhasrat untuk memanjangkan (bacaannya), tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi. Maka aku pun segera mempercepat solat itu. Sebab, aku mengerti dan memahami betapa beratnya perasaan seorang ibu ketika mendengar tangisan anaknya.”

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas R.A, katanya:

“Aku belum pernah mengerjakan solat di belakang seorang imam yang lebih ringan solatnya serta lebih sempurna dibandingkan dengan Nabi S.A.W.

Abu Umar Abdul Barr mengatakan “meringankan solat bagi seseorang imam merupakan persoalan yang telah disepakati oleh para ulama`, bahkan ia adalah disunatkan. Tetapi dengan syarat masih tetap menjaga batasan kesempurnaan solat yang minimum(1). Jika imam mengurangi kesempurnaan minimum dalam solat, maka perkara semacam ini tentunya tidak boleh dilakukan. Sebab, Rasulullah S.A.W melarang seseorang mengerjakan solat bagaikan seekor burung gagak mematuk makanannya. Pada suatu ketika beliau melihat seseorang mengerjakan solat dengan rukuk yang tidak sempurna. Melihat itu beliau bersabda yang bermaksud:

”Ulangilah solat mu itu! Sebab dengan cara seperti itu, sebenarnya engkau belum lagi mengerjakan solat!".”

Nabi S.A.W bersabda lagi:

”Allah tidak akan mengambilkira terhadap solat seseorang yang tidak meluruskan tulang belakangnya ketika rukuk dan sujud.”

Abu Umar Abdul Barr selanjutnya mengatakan: “Aku tidak pernah mendengar pendapat yang menegaskan, bahawa ada seorang ulama yang mempertikaikan masalah hukum sunat meringankan solat bagi seorang imam. Tetapi dengan syarat kesempurnaan minimum perlaksanaan solat tetap dijaga dan dipelihara.”

Diriwayatkan dari Umar, katanya:

”Janganlah kamu melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah murka kepada hamba-Nya, iaitu dengan memanjangkan bacaan dalam solat sehingga menyusahkan para makmum yang berada dibelakangnya.”(2)

Moga kita mendapat rahmat dan pengampunan dari-Nya….ameen

Wallahua`lam..
___________________________________
1). Batasan minimum sudah dikatakan sempurna adalah membaca sebanyak 3x tasbih.
2). Pengarang Fathul Bari berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Syu`ab dengan sanad sahih daripada Umar.

No comments: