Saturday, February 27, 2010

Kelahiran Rasulullah S.A.W

Muqaddimah

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, kita meminta pertolongan-Nya, kita meminta keampunan-Nya. Kita berlindung dengan Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita serta keburukan-keburukan amalan kita. Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tiada penyesatan untuknya dan sesiapa yang Dia sesatkan maka tiada petunjuk untuknya. Saya mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Dia sahaja, tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya mengaku bahawa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya.

Di Dalam buku Al-Rahiq Al-Makhtum yang dikarang oleh Syeikh Sofiyu Al-Rahman Al-Mubarak Furi.. (yang mana buku ini memenangi tempat pertama pada “Musabaqoh Sirah Nabawiyah” yang berlangsung pada 1396H di Pakistan anjuran “Rabitah Al-Alam Islami”) menyatakan :” Rasulullah S.A.W dilahirkan di perkampungan Bani Hasyim di Makkah pada waktu Subuh hari Isnin* tanggal 9 Rabiul Awal tahun pertama dari peristiwa tentera bergajah (1), dan 40 tahun setelah kerajaan Anu Syirwana bertepatan dengan tarikh 20 atau 22 dari bulan April tahun 571 Masihi. Sebagaimana yang telah dipastikan oleh ulama besar Muhammad  Sulaiman Al-Mansur Fauri RahimahuLlah. (2)

Ibnu Sa`ad meriwayatkan bahawa Ibu Nabi S.A.W berkata:” Ketika aku melahirkannya keluar dari kemaluanku cahaya menerangi istana-istana di Syam”. (Ahmad dan Ad-Darimi serta selain mereka juga meriwayatkan seperti ini).(3)

Setelah ibunya melahirkannya, Beliau dikirim kepada datuknya Abdul Muthalib memberi khabar gembira kepadanya akan kelahiran cucunya, ia pun berasa gembira dan membawanya masuk ke Ka`bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada-Nya.(4) Beliau pun memilih nama Muhammad untuknya. Yang mana nama ini belum terdengar dan diketahui sebelumnya di kalangan bangsa Arab. Beliau pun mengkhitannya pada hari yang ke tujuh dari kelahirannya sebagaimana tradisi orang Arab.(5)

Orang yang pertama sekali menyusukannya iaitu setelah ibunya menyusuinya selama seminggu (6) adalah Tsuwaibah maula Abi Lahab dengan susu anaknya yang bernama masruh, yang mana sebelumnya ia telah menyusui Hamzah ibn Abdul Muthalib, dan kemudian ia menyusui Abu Alamah ibn Abdul Asad AL-Makhzumi.(7)
 
Bersambung…..
_____________________
* Dalam Sohih Muslim disebutkan: “Nabi S.A.W pernah ditanya mengenai sebab berpuasa pada hari isnin. Maka, Beliau menjawab:”Itu adalah hari kelahiranku dan pada hari itu, wahyu diturunkan kepadaku” (Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab “berpuasa””.
1. Lihat (Nataijul Al-Afham fi Taqwim Al-Arab Qoblal Al-Islam. Mukasurat 28-35) dikarang oleh Mahmud Basha al-falaki. Cetakan Beirut.
2. 20 April mengikut perkiraan takwim miladi qadim dan 22 April mengikut takwim miladi jadid, dan untuk keterangan lebih lanjut sila rujuk (Rahmatul lila`lamin)
3. Musnad Ahmad 4/127. Sunan Ad-Darimi 1/9. Dan Ibnu Sa`ad 1/102.
4. Sirah Ibnu Hisyam 1/159. Tarikh At-Tobari 6/156,157. Dan Ibnu Sa`ad 1/103.
5. Lihat “Talqih Fuhum Ahlul Asar” mukasurat 4.
6. Lihat “Ithaf Al-wara 1/57.
7. Sohih Al-Bukhari

No comments: