Thursday, May 27, 2010

Membaca surah Al-Quran selepas Al-Fatihah

Seseorang yang mengerjakan solat disunatkan membaca surah atau beberapa ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah, iaitu pada kedua rakaat solat Subuh, solat Jumaat, kedua rakaat pertama dari solat Zohor, Asar, Maghrib dan Isya`, serta pada kesemua dua rakaat solat sunat.

Dari Abu Qatadah, bahawa:

عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - «يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يُطوِّلُ في الأولى ويقصر في الثانية، ويُسِمعُ الآية أحياناً وكان يقرأ في صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يُطوِّلُ في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية

Yang bermaksud:
”Nabi S.A.W membaca surah Al-Fatihah dan dua surah pada dua rakaat pertama dari solat Zohor. Manakala pada dua rakaat terakhir pula, beliau membaca Al-Fatihah sahaja. Terkadang beliau menguatkan suara bacanya sehingga kami mendengarnya membaca ayat lain. Dan Beliau membaca pada solat Asar surah Al-Fatihah dan dua surah. Dan memanjangkan (bacaan) pada rakaat yang pertama dari solat Subuh dan memendekkan (bacaan) pada rakaat yang ke dua)”
(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

Abu Daud menambahkan yang bermaksud:
”Hingga kami mengira, bahawa dengan begitu beliau bermaksud supaya para makmum yang terlambat datang sempat mengejar rakaat yang pertama” 

Dari Jabir bin Samurah, katanya:
“Penduduk Kufah mengadukan perkara Sa`ad kepada Umar hingga mengakibatkan beliau diberhentikan dari jawatannya sebagai gabenor dan kemudian kedudukannya iti digantikan oleh Ammar. Penduduk Kufah pun mengadukan kepada Ammar bahawa cara solat Sa`ad tidak betul. Kemudian Ammar mengirimkan utusan kepada Sa`ad, supaya dihadapkan kepada Ammar. Ammar bertanya:”Wahai Abu Ishaq (panggilan Sa`ad)! Mereka menuduh bahawa solat yang kamu lakukan tidak betul!.

Lalu Abu Ishaq menjawab: Demi Allah! Sesungguhnya solat yang aku lakukan sebelum ini bersama mereka ialah berdasarkan cara solat Rasulullah S.A.W. Aku tidak pernah menguranginya. Aku mengerjakan solat Isya` dengan memanjangkan kedua rakaat pertama dan memendekkan kedua rakaat yang terakhir.”

Ammar menjawab:”Itulah sangkaan mereka kepadamu wahai Abu Ishaq.” Kemudian Sa`ad mengutus seseorang atau beberapa orang lelaki yang mendampinginya untuk datang ke Kufah. Orang itu pun akhirnya menanyakan kepada penduduk Kufah, hingga tidak satu masjid pun yang ada di Kufah melainkan ditanya mengenai pendapat mereka tentang Sa`ad. Mereka pun memuji kebaikan Sa`ad.

Akhirnya, ketika mereka masuk ke sebuah masjid milik Bani Abbas, berdirilah seorang lelaki yang bernama Usamah bin Qatadah yang akrab dipanggil dengan Abu Sa`dah. Dia berkata: “Oleh kerana kamu telah menanyakan hal ini kepada kami atas nama Allah, maka kami akan menjelaskan hakikat sebenar Sa`ad: “Sebenarnya, Sa`ad tidak menjalankan tugasnya sesuai aturan, tidak adil dalam membahagikan harta dan tidak adil dalam urusan pengadilan.”"

Sa`ad pun menyahut dakwaan bohong itu dengan berkata:”Jikalau betul demikian, Demi Allah! aku akan memohon tiga permintaan kepada Allah: Ya Allah! Jika hamba-Mu ini seorang pembohong dan berdiri disini, kerana riya` (mencari muka) dan sum`ah (mengejar populariti, maka panjangkanlah umurnya, belenggulah dirinya dengan kemiskinan dan jadikanlah dia sebagai sasaran fitnah!.

Akhirnya, orang itu pun mengeluh dan menyesal atas kesaksian bohongnya dengan berkata:” Aduh! Aku ini sudahlah seorang tua yang menderita! Sungguh diriku telah ditimpa kutukan Sa`ad!”

Abdul Malik berkata:”Di kemudian hari, aku melihat kedua alis orang yang terkena kutukan Sa`ad jatuh seakan menutup kedua belah matanya kerana sokong. Setiap kali berjalan, dia menjadi sasaran gurauan hamba sahaya yang mengganggunya” *

Wallahu a`lam…

___________________
*Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (Kitab Fathul Bari) Bab kewajipan membaca Al-Fatihah dibelakang imam. Jilid 2 M/s 276.

No comments: