Monday, November 9, 2009

Hadis 40

Muqaddimah Imam An-Nawawi

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Penguasa langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluk yang mengutus para Rasul "Alaihimussalam kepada sekalian mukallaf, untuk memberi petunjuk dan menerangkan kepada mereka urusan-urusan agama, dengan dalil-dalil yang jitu dan bukti-bukti yang nyata, saya mensyukuri-Nya atas segala nikmat-Nya dan saya memohon tambahan dari kurnia dan rahmat-Nya.. ameen

Saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W adalah hamba dan utusan tercinta-Nya, hamba-Nya yang paling utama di atas seluruh makhluk-Nya, yang dimuliakan dengan Al-Quran Al-Aziz yang merupakan mu`jizat abadi sepanjang waktu, diagungkan dengan sunnah-sunnahnya yang memberikan cahaya bagi para pencari petunjuk, diistimewakan dengan ucapannya yang sedikit, namun padat maknanya, dan diutamakan dengan kelapangan menerima agama. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada seluruh Nabi dan Rasul, kepada segenap keluarganya dan para solihin.

Sesungguhnya kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas`ud, Muaz bin Jabal, Abu Darda`, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abi Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhum Ajma`in dari sanad yang ramai dan berbagai riwayat, bahawa Rasulullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud:

"Barangsiapa dari umatku yang menghafal 40 hadith tentang agamanya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat di tengah-tengah himpunan para fuqaha` dan ulama`"

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadis Imam Malik dan lainnya... alamak orang tengah ramai kat kedai nih.. apa kata sambung lain kali ye...

wassalam...

No comments: