Saturday, August 22, 2009

Ehems10

Dari Zaid ibnu Khalid Al-Juhani R.A, ia berkata: Rasulullah S.A.W solat bersama kami, solat subuh di Hudaibiyah,-di mana masih ada bekas hujan yang turun di malam harinya- , setelah beranjak beliau menghadap kepada para sahabatnya seraya berkata yang bermaksud:

Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian?” Mereka menjawab:” Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui” Lalu Baginda bersabda: Allah berfirman: “Pagi ini di antara hambaKu ada yang beriman kepadaKu dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang berkata kami diberi hujan dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya maka dia beriman kepadaKu dan kafir terhadap bintang. Adapun orang yang berkata (hujan itu turun) kerana bintang ini dan bintang itu maka dia telah kufur kepadaKu dan beriman kepada bintang”
(Hadis riwayat Al-Bukhari, lihat Fathul Bari, 2/33)


Termasuk dalam hal ini adalah mempercayai astrologi (ramalan bintang) seperti yang banyak kita temui di akhbar dan majalah. Jika ia mempercayai adanya pengaruh bintang dan planet-planet tersebut maka dia telah musyrik. Jika ia membacanya sekadar untuk hiburan maka ia telah melakukan perbuatan maksiat dan berdosa. Sebab tidak dibolehkan mencari hiburan dengan membaca hal-hal syirik.

Di samping itu syaitan kadang-kadang berhasil menggoda jiwa manusia sehingga ia percaya kepada hal-hal syirik tersebut. Maka membacanya termasuk usaha jalan menuju kemusyrikan.

termasuk syirik adalah mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Alla Azza Wajalla. Seperti kepercayaan sebahagian orang terhadap azimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dari tulang, gelang logam dan sebagainya, yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, tukang sihir atau memang merupakan kepercayaan turun temurun.

Mereka mengalungkan barang-barang tersebut di leher, atau pada anak-anak mereka untuk menolak “ain”*. Demikian anggapan mereka. Terkadang mereka mengikatkan barang-barang tersebut pada badan, menggantungkannya di kenderaan atau rumah. Atau mereka mengenakan cincin dengan berbagai macam batu permata, disertai kepercayaan tertentu, seperti untuk tolak bala atau untuk menghilangkannya (sepertimana dalam cerita puaka niang rapik).

Hal semacam ini, tak diragukan lagi sangat-sangat bertentangan dengan (perintah) tawakkal kepada Allah. Dan tidaklah hal itu menambah kepada manusia, selain kelemahan. Belum lagi ia termasuk berubat dengan sesuatu yang diharamkannya.

Berbagai azimat yang digantungkan. Sebahagian besar daripadanya termasuk syirik jail (yang nyata). Demikian pula dengan meminta pertolongan daripada jin atau syaitan, gambar-gambar songsang, tulisan-tulisan songsang yang tidak dapat difahami dan sebagainya. Sebahagian tukang tenung menulis ayat-ayat Al-Quran dengan barang yang najis atau dengan darah haid. Menggantungkan atau mengikatkan segala yang disebutkan di atas adalah haram. Ini berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:

Barangsiapa yang menggantungkan azimat maka dia telah berbuat syirik
(Hadis riwayat Ahmad: 4/152)


Orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika ia mempercayai bahawa perkara itu boleh mendatangkan manfaat atau mudharat (dengan sendirinya) selain Allah maka dia telah masuk dalam golongan pelaku syirik besar. Dan jika ia mempercayai bahawa perkara itu merupakan sebab bagi datangnya manfaat atau mudharat, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka dia terjerumus pada perbuatan syirik kecil, dan ini masuk dalam kategori syirkul asbab.

ًWallahu a`lam

No comments: