Monday, August 10, 2009

Ehems8

Di antara langkah syaitan dalam menggoda dan menjerumuskan manusia adalah dengan memutuskan tali hubungan antara sesama umat Islam. Anehnya, banyak umat Islam terpedaya dengan mengikuti langkah-langkah syaitan itu. Mereka menghindar dan tidak menegur saudaranya sesama muslim tanpa sebab yang dibenarkan syara`. Misalnya kerana perkelahian masalah harta, atau kerana situasi buruk dan lainnya.

Terkadang, putusnya hubungan tersebut berlangsung terus hingga setahun. Bahkan ada yang bersumpah untuk tidak mengajaknya bicara selama-lamanya, atau bernazar untuk tidak menjejaki rumahnya. Jika secara tak sengaja bertemu di jalan, ia segera memalingkan muka. Jika bertemu di suatu majlis, ia hanya menyalami orang yang sebelum dan sesudahnya, dan sengaja tidak menghiraukannya. Ini lah di antara perkara kebiasaan yang terjadi di kalangan kita pada hari ini.

Dan ini juga salah satu sebab kelemahan dalam masyarakat Islam. Kerana itu, hukum syari`at dalam masalah tersebut amat tegas dan ancamannya pun amat keras.

Abu Hurairah Radhiallahu Anhu berkata, Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud: “Tidak halal seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudara (sesama muslim) lebih dari tiga hari. Barangsiapa memutuskan lebih dari tiga hari, dan meninggal, maka ia masuk neraka”. Hadis riwayat oleh Abu Daud.

Abu Khirasy Aslami R.A berkata, Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud: barangsiapa memutuskan hubungan dengan saudaranya selama setahun maka ia seperti mengalirkan darahnya (membunuhnya)”. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad.

Untuk membuktikan betapa buruknya memutuskan hubungan antara sesama muslim cukuplah dengan mengetahui bahawa Allah menolak emmberikan ampunan kepada mereka.

Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud: “Semua amal manusia diperlihatkan (kepada Allah) pada setiap Jumaat dua kali; hari Isnin dan hari Khamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni (dosanya) kecuali hamba yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan. “Difirmankan kepada malaikat:”Tinggalkanlah atau tangguhkanlah (pengampunan untuk) dua orang ini sehingga keduanya kembali berdamai”. Hadis riwayat Muslim


Jika salah seorang dari keduanya bertaubat kepada Allah, ia harus bersilaturrahim kepada kawannya dan memberinya salam. Jika ia telah melakukannya, manakala yang lain menolak maka ia telah terlepas dari tanggungan dosa, adapun kawannya yang menolak damai, maka dosa itu tetap ada padanya.

Abu Ayyub R.A meriwayatkan, Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud: “Tidak halal bagi seorang laki-laki memutuskan hubungan saudaranya lebih dari tiga malam. Saling berpapasan tapi yang ini memaling muka dan yang itu (juga) memaling muka. Yang terbaik di antara keduanya iaitu yang memulai salam.” Hadis riwayat Bukhari.

Tetapi jika ada alasan yang dibenarkan, seperti kerana ia meninggalkan solat, atau terus-menerus melakukan maksiat, sedang pemutusan hubungan itu berguna bagi yang bersangkutan misalnya membuatnya kembali kepada kebenaran atau membuatnya merasa bersalah maka pemutusan hubungan itu hukumnya menjadi wajib. Tetapi bila tidak mengubah keadaan dan malah ia berpaling, membangkang, menjauh, menentang dan menambah dosa maka ia tidak boleh memutuskan hubungan dengannya. Sebab perbuatan itu tidak membuahkan masalah malah mendatangkan mudharat. Dalam keadaan seperti ini, sikap yang benar adalah terus-menerus berbuat baik dengannya, menasihati dan mengingatkannya. (Seperti hajr –pemutusan hubungan- yang dilakukan Nabi S.A.W, kepada Ka`ab bin Malik dan dua orang kawannya, kerana beliau melihat dalam hajr tersebut terdapat masalah. Sebaliknya beliau menghentikan hajr kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan perang-orang munafik lainnya. Kerana hajr kepada mereka tidak membawa faedah) Bin Baz.

Untuk akhirnya, kita memohon kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang Maha Indah, kiranya memberikan kita rasa takut kepada-Nya sehingga membentengi kita dari melakukan maksiat kepada-Nya, serta semoga menganugerahkan kepada kita ketaatan pada-Nya yang dengan-Nya kita boleh mencapai syurga-Nya. Semoga Allah mengampuni kelalaian dan dosa-dosa kita, mencukupkan rezeki kita dengan yang halal sehingga kita tidak berhajat terhadap apa yang diharamkan-Nya. Sehingga kita tidak memerlukan selain-Nya. Semoga Allah menerima taubat kita, dan membasuh kotoran jiwa kita yang tak terkira. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

Semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

No comments: