Thursday, July 2, 2009

Ehems2

Segala puji bagi Allah. Kita memuji, memohon pertolongan dan meminta ampun kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah S.W.T dari segala kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang boleh menyesatkannya dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang boleh menolongnya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi Muhammad S.A.W itu adalah hamba dan Rasul-Nya.

Amma ba`du.

Sesungguhnya Allah Taala mewajibkan beberapa kewajipan yang tidak boleh diabaikan, memberi beberapa ketentuan yang tidak boleh dilampaui dan mengharamkan beberapa perkara yang tidak boleh dilanggar, Nabi Sallahu Alahi Wasallam bersabda yang bermaksud:

”Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya maka itulah yang halal, dan apa yang diharamkan maka itulah yang haram, sedangkan apa yang didiamkan tentangnya maka ia adalah dimaafkan, maka terimalah pemaafan dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah lupa. Kemudian Beliau membaca ayat yang bermaksud :

” Dan tiadalah Tuhan-Mu itu lupa” (Maryam: 64). Hadis riwayat Al-Hakim.

Perkara-perkara yang diharamkan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. Allah telah berfirman yang bermaksud:

Yang bermaksud: "Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat hukum-Nya kepada sekalian manusia supaya mereka bertaqwa" (Al-Baqarah: 187).

Allah mengancam orang yang melampaui ketentuan-ketentuan-Nya dan melanggar apa yang diharamkan-Nya, seperti ditegaskan dalan Al-Quran yang bermaksud :

”Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan RasulNya, dan melampaui batas-batas SyariatNya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekal lah dia di dalamnya, dan baginya azab seksa yang amat menghinakan” . (An-Nisaa` : 14)

Menjauhi hal-hal yang diharamkan hukumnya adalah wajib. Hal yang itu berdasarkan sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:

Apa yang aku larang atas kamu maka jauhilah ia, dan apa yang aku perintahkan pada kamu maka lakukanlah dari padanya semampumu” Hadis riwayat Muslim.

Bersambung….

No comments: